Short Forms

All the short forms of stars / anime or manga characters ^_^

NOTE : bold means that they’re stars 

 • Kame – Kamenashi Kazuya
 • Junno – Taguchi Junnosuke
 • Uepi – Ueda Tatsuya
 • Maru – Nakamaru Yuichi
 • Koki – Tanaka Koki
 • Yamapi – Yamashita Tomohisa
 • Ogurin – Oguri Shun
 • MatsuJun / Matsu-kun – Matsumoto Jun
 • Ryo-kun – Nishikido Ryo
 • Takeru-kun – Sato Takeru
 • Hiro-kun – Mizushima Hiro
 • Shou-chan – Irie Shouichi
 • Kyo-chan / Kyo-san / Hibari – Hibari Kyoya
 • Ai-chan – Mikaze Ai
 • Tokiya-kun – Ichinose Tokiya
 • Totoya – Ittoki Otoya
 • Masa-kun – Hijirikawa Masato
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s